Projectmanager Ontwikkeling Vraaggerichte Dienstverlening

Om de dienstverlening van de gemeente aan haar burgers toegankelijker te maken. werden de bestaande (en verschillende) werkwijzen van de voormalige twee gemeenten op elkaar aangesloten.
In het kader van de doelstellingen uit het Overheidsloket 2000 (OL2000) is daarbij ook veel aandacht besteed aan het op peil brengen van het elektronische kanaal (website) voor de burger.
Dit project had een forse stijging in de ranking van de website van de gemeente tot gevolg (van plaat 231 naar 73). Inmiddels staat de elektronische dienstverlening via de website structureel in de top 10 van de Nederlandse gemeenten.
(
Looptijd van de opdracht: januari - augustus 2003)

Als gevolg van de fusie tussen de gemeenten Leidschendam en Voorburg werden twee afdelingen in elkaar geschoven v.w.b. automatiserings-technische en personele aspecten.
Naast het managen van de personele en systeemtechnische gevolgen daarvan, behoorden het uitwerken en realiseren van afdelingsplan, beleid, budgetten, kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen tot de opdracht.
(
Looptijd van de opdracht: augustus 2002 - januari 2003)

Webdesign by Lemuel