Wat wij doen

Onze diensten kenmerken zich vooral door het leidinggeven aan veranderingen in organisaties (zowel bedrijfsleven als non-profit). Meestal op het snijvlak van ICT en bedrijfsproces. 

Project- en Programmamanagement van ICT implementaties en daaraan gerelateerde organisatieveranderingen. 
Als het in uw organisatie (tijdelijk) ontbreekt aan ervaring met het uitvoeren en sturen van projecten kunnen wij zorgen dat uw plannen toch gerealiseerd kunnen worden.
De basis van succes ligt veelal in het opstellen van een degelijke business case die uitgewerkt wordt in een concreet plan van aanpak. Wij baseren ons op de aanpak middels Prince-2, waarbij het gezond verstand en pragmatiek prevaleert boven de methode.
In de uitvoering geven wij ruim aandacht aan cruciale aspecten als verwachtingsmanagement, creëren van draagvlak en transparantie naar het aansturende management.

Interim (ICT) management. 
Er kunnen zich situaties voordoen waarin een tijdelijke versterking in het management van de organisatie nodig is (bijv. gedurende een reorganisatie, langdurige ziekte, het ‘op niveau brengen’ van een organisatie onderdeel).
Wij leveren graag deze versterking voor enkele weken tot enkele maanden.  

Cursussen
Wij verzorgen graag cursussen voor u en uw medewerkers op het gebied van:

  • Bedrijfprocessen (w.o. kwaliteitsmanagment (INK model), beschrijven van processen, vaststellen prestatie indicatoren etc.)
  • Management en organisatie (hoe werken organisaties, besturingsprincipes etc.
  • Projectmatig werken (wat is een project, hoe zet ik een project op, hoe bestuur en controleer ik een project etc.)
Webdesign by Lemuel