Managing consultant informatievoorziening

De drie inspectie-diensten binnen LNV zullen in de komende jaren fuseren tot één dienst. Het betreft de AID (Algemene Inspectie Dienst), PD (Plantenziektenkundige Dienst) en de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit).

Dit betekent een forse aanpassing in de toekomstige informatie voorziening. Prokalo Interim brengt de consequenties hiervan in kaart en adviseert aangaande de toepassing van de (bestaande) informatiesystemen voor de huidige en nieuwe bedrijfssituatie.

Looptijd van de opdracht: vanaf oktober 2008 - 2009

Webdesign by Lemuel