Goed leiderschap is cruciaal

Een leider wordt niet primair beoordeeld op de dingen die hij zelf heeft gedaan, maar veel meer op hoe hij anderen heeft aangezet om het beoogde doel te bereiken.
Daarvoor zijn de volgende karakteristieken van belang:

  • Goede communicatie, veel en aandachtig luisteren
  • Vertrouwen durven geven
  • Besluitvaardig (ook in ongemakkelijke situaties)
  • Waardering uiten en aanmoedigen van initiatief
  • Fouten toegeven
  • Kritische mensen in je omgeving toelaten
  • Een omgeving scheppen waarin mensen graag werken
  • Oprechte belangstelling hebben voor je medewerkers
  • Doe je werk met plezier en kén je vak

De belangrijkste eigenschap van een leider is misschien wel het kunnen samenstellen van het juiste team.

Webdesign by Lemuel