Profiel


Vanuit een stevige ICT en Bedrijfskunde opleiding heb ik ruim 25 jaar ervaring in leidinggevende management posities. Speerpunt daarin is het management van veranderingen op het snijvlak van bedrijfsprocessen en ICT. Dit soort trajecten spelen zich veelal af binnen lastige en politiek gevoelige omgevingen, waarbij het er op aan komt de zaak ‘weer op de rails’ te zetten en structuur aan te brengen.

Mijn aanpak kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid bij de organisatie van de opdrachtgever. Ik neem daarbij graag het initiatief en zoek daarbij de samenwerking met anderen. Teambuilding en het laten excelleren van professionals op hun eigen vakdiscipline door taak- en mensgerichte aansturing blijken vaak de pijlers onder het succes van mijn opdrachten. Verder ben ik sterk gericht op het bereiken van de geformuleerde doelstellingen. Pragmatisch en doortastend handelen (binnen de kaders van de organisatiestructuur) vormen daarvoor een belangrijke sleutel.

Sinds 2002 werk ik als zelfstandig gevestigd interimmanager; dit was voor mij een logische stap om mijn kennis en ervaring breder in te zetten.

Uitgebreid CV (pdf)

Webdesign by Lemuel