Projectleider Aanbesteding Systeemontwikkeling

Uitvoeren van een marktverkenning voor de aanbesteding van het kavel "systeemontwikkeling". Het hierin opgestelde programma van eisen dient als basis voor het Request For Information| (RFI).
Daarbij is zeker gesteld dat deze eisen voldoende waterdicht zouden zijn om daarna de Request For Proposal (RFP) op te stellen.
Het project is samen met het CWI uitgevoerd en zou leiden tot een – voor beide organisaties – geschikte leverancier.


Looptijd van de opdracht: januari - mei 2005

Webdesign by Lemuel